Poradniki

Jak zabezpieczyć finansowanie w trudnych ekonomicznie czasach

by FESPA Staff | 25.11.2023
Jak zabezpieczyć finansowanie w trudnych ekonomicznie czasach

Małe firmy potrzebują nowych strategii, aby zabezpieczyć finansowanie w obliczu wyzwań gospodarczych, począwszy od inicjatyw rządowych po alternatywne źródła i współpracę.

W burzliwym krajobrazie gospodarczym charakteryzującym się wysoką inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i kryzysem kosztów utrzymania małe drukarnie stoją przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Małe drukarnie są nie tylko obciążone wysokimi kosztami operacyjnymi, ale presja finansowa wpływa również na ich klientów. Może to prowadzić do zmniejszenia popytu na usługi poligraficzne lub zapotrzebowania na produkty bardziej praktyczne: produkty „must-have”, a nie te, które warto mieć.

Pokonując te wyzwania, małe drukarnie muszą nie tylko dostosować swoje strategie finansowe, ale także aktywnie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań w zakresie finansowania, aby zapewnić odporność i zrównoważony rozwój swoich przedsiębiorstw w burzliwym klimacie gospodarczym.

Być może będziesz musiał znaleźć odpowiednią opcję finansowania, która umożliwi Ci:

  • Załóż swoją firmę
  • Kupuj istniejącą firmę poligraficzną
  • Zdobądź sprzęt i aktywa
  • Zdobądź lokal
  • Zapewnij kapitał obrotowy
  • Wzrost finansów
  • Zajmij się podatkiem


Przygotowanie do zwrócenia się o finansowanie to kluczowy krok dla każdej małej drukarni, która chce zabezpieczyć wsparcie finansowe. Oto obszerny przewodnik na temat informacji, jakich potrzebuje drukarnia, aby przedstawić przekonujące uzasadnienie wniosku o finansowanie:

1. Biznesplan:
- Streszczenie: Przedstaw zwięzły przegląd swojej firmy poligraficznej, w tym jej misję, wizję i kluczowe cele.
- Opis firmy: opisz szczegółowo historię swojej firmy poligraficznej, jej obecny status i przyszłe cele.
- Produkty i usługi: Jasno opisz zakres oferowanych usług poligraficznych i wszelkie obszary specjalizacji.
- Analiza rynku: wykaż się zrozumieniem branży poligraficznej, rynku docelowego i otoczenia konkurencyjnego.
- Struktura organizacyjna: Nakreśl strukturę swojej firmy, łącznie z kluczowym personelem i jego rolami.

2. Sprawozdania finansowe:
- Rachunek zysków i strat: Przedstaw swoje przychody i wydatki w określonym okresie, podkreślając rentowność.
- Bilans: Przedstaw aktywa, pasywa i kapitał własny swojej firmy, aby uzyskać obraz jej kondycji finansowej.
- Zestawienie przepływów pieniężnych: zilustruj, w jaki sposób środki pieniężne wpływają i wypływają z Twojej firmy poligraficznej.

3. Cel i kwota dofinansowania:
- Jasno określ, dlaczego potrzebujesz finansowania i jakiej kwoty szukasz. Niezależnie od tego, czy chodzi o modernizację sprzętu, rozbudowę czy kapitał obrotowy, bądź konkretny.

4. Wykorzystanie funduszy:
- Wyjaśnij, w jaki sposób zamierzasz wykorzystać fundusze. Niezależnie od tego, czy chodzi o zakup nowego sprzętu drukarskiego, zatrudnienie dodatkowego personelu, czy poszerzenie usług, przedstaw szczegółowe zestawienie.

5. Projekcje finansowe:
- Oferuj realistyczne i dobrze zbadane prognozy finansowe na przyszłość. Może to obejmować prognozy przychodów, prognozy wydatków i przewidywane marże zysku.

6. Zabezpieczenie:
- Jeśli szukasz pożyczki, zidentyfikuj wszelkie aktywa lub zabezpieczenia, które mogą zabezpieczyć finansowanie. Może to być sprzęt, majątek lub inne cenne aktywa będące własnością firmy poligraficznej.

7. Historia kredytowa:
- Podaj informacje na temat historii kredytowej swojej firmy poligraficznej. Dobra historia kredytowa może zwiększyć Twoją wiarygodność przy ubieganiu się o finansowanie.

8. Ocena ryzyka:
- Należy rozpoznać potencjalne ryzyko i wyzwania, przed którymi może stanąć Twoja firma poligraficzna, oraz nakreślić strategie łagodzenia tych zagrożeń.

9. Dokumentacja prawna i zgodności:
- Upewnij się, że cała dokumentacja prawna i zgodna z przepisami dla Twojej firmy poligraficznej jest w porządku. Może to obejmować licencje biznesowe, zezwolenia i przestrzeganie przepisów branżowych.

10. Historia kredytowa osobista i firmowa:
- Przygotuj się na udostępnienie historii kredytowej zarówno osobistej, jak i biznesowej, zwłaszcza jeśli jesteś właścicielem małej firmy. Kredytodawcy często biorą pod uwagę zdolność kredytową zarówno osoby fizycznej, jak i firmy.

11. Plan spłaty:
- Jasno opisz, w jaki sposób zamierzasz spłacić finansowanie. Niezależnie od tego, czy chodzi o miesięczne raty, procent przychodów czy inną metodę, przedstaw szczegółowy plan spłaty.

Dzięki dokładnemu przygotowaniu na podstawie tych informacji mała drukarnia może przedstawić przekonujące argumenty za finansowaniem, wzbudzając zaufanie pożyczkodawców, inwestorów lub grantodawców.

Finansowanie banku

Tradycyjne finansowanie przez banki pozostaje podstawą dla mniejszych drukarni poszukujących wsparcia finansowego. W Wielkiej Brytanii British Business Bank jest kluczową instytucją zajmującą się ułatwianiem dostępu do finansowania mniejszym firmom, w tym drukarniom. Dzięki programom takim jak gwarancja finansowania przedsiębiorstw (EFG) małe drukarnie uzyskują dostęp do pożyczek i kredytów w rachunku bieżącym, wspierając je w nabywaniu nowoczesnego sprzętu drukarskiego lub rozszerzaniu usług.

Decydując się na pożyczkę zabezpieczoną, Twoja firma może uzyskać dostęp do funduszy poprzez zastawienie aktywów biznesowych jako zabezpieczenia. Aktywa te mogą obejmować różne zasoby, takie jak akcje lub nieruchomości. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić zabezpieczonej pożyczki biznesowej, pożyczkodawca zachowuje prawo do sprzedaży wyznaczonego aktywa w celu odzyskania środków. Chociaż zaletą tego podejścia są niższe stopy procentowe i możliwość uzyskania większych kwot pożyczki, konieczna jest ocena możliwości spłaty, ponieważ niespłacanie pożyczki naraża zabezpieczony składnik aktywów na ryzyko przepadku.

Alternatywnie, niezabezpieczona pożyczka biznesowa zapewnia Twojej firmie elastyczność w pożyczaniu środków bez konieczności posiadania jakichkolwiek aktywów biznesowych jako zabezpieczenia. Ponieważ tego typu pożyczka biznesowa wiąże się z większym ryzykiem dla pożyczkodawcy, towarzyszą jej podwyższone stopy procentowe. Chociaż brak zabezpieczenia upraszcza proces składania wniosków, firmy powinny być przygotowane na odpowiedzialność finansową związaną z wyższymi stopami procentowymi, jeśli zdecydują się na pożyczkę niezabezpieczoną.

Inicjatywy rządowe

Rządy Wielkiej Brytanii i Europy reagują na wyjątkowe wyzwania stojące przed małymi drukarniami, podejmując inicjatywy dostosowane do ich potrzeb. W Wielkiej Brytanii inteligentne granty Innovate UK stanowią przykład wsparcia rządowego dla przedsiębiorstw poligraficznych zorientowanych na innowacje. Dotacje te, dostępne dla małych drukarni z siedzibą w Wielkiej Brytanii, koncentrują się na projektach transformacyjnych, takich jak przyjęcie zrównoważonych praktyk drukarskich lub inwestowanie w najnowocześniejsze technologie druku. Podobnie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oferuje finansowanie i wsparcie finansowe małym drukarniom w całej Europie, promując rozwój gospodarczy i innowacje w branży poligraficznej.

Alternatywne źródła finansowania

Krajobraz finansowania ewoluował wraz z rozwojem platform finansowania społecznościowego. Fundusze takie jak Crowdcube i Seedrs, oba z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zrewolucjonizowały sposób, w jaki małe firmy pozyskują kapitał. Do udanych kampanii zalicza się rozpoczęcie przez małą drukarnię kampanii mającej na celu zakup najnowocześniejszych cyfrowych pras drukarskich, co pokazuje siłę finansowania wspieranego przez społeczność. Jako nowy i ekscytujący produkt, który oddziałuje na wyobraźnię ludzi, w szczególności drukarki 3D były w stanie zapewnić finansowanie, dotrzeć do zainteresowanych grup społecznych i promować innowacje w zakresie zrównoważonych produktów.

W całej Europie Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odgrywa kluczową rolę we wspieraniu europejskich małych drukarni poprzez kapitał wysokiego ryzyka i gwarancje, wspierając innowacje i przedsiębiorczość w sektorze poligraficznym.

Budowanie partnerstw strategicznych

Partnerstwa strategiczne stanowią dynamiczną drogę dla małych drukarni poszukujących wsparcia finansowego i możliwości współpracy w Wielkiej Brytanii i Europie. Partnerstwo na rzecz transferu wiedzy (KTP) w Wielkiej Brytanii ułatwia współpracę między małymi drukarniami a instytucjami akademickimi, wspierając innowacje i rozwój w branży poligraficznej. Na przykład mała firma poligraficzna mogłaby nawiązać współpracę z uniwersytetem w celu opracowania przyjaznych dla środowiska farb drukarskich, prezentując w ten sposób potencjał zrównoważonego wzrostu i innowacji w branży.

Dywersyfikacja źródeł przychodów

Dywersyfikacja pozostaje kluczową strategią dla małych drukarni w Wielkiej Brytanii i Europie, które chcą wzmocnić się w obliczu niepewności gospodarczej. Brytyjski fundusz na rzecz badań i innowacji (UKRI) Industrial Strategy Challenge Fund wspiera małe drukarnie w dywersyfikacji działalności poprzez projekty badawczo-rozwojowe. Przykłady z życia wzięte obejmują małą drukarnię dywersyfikującą swoje usługi, obejmujące druk artykułów promocyjnych lub spersonalizowane rozwiązania w zakresie opakowań, co pokazuje siłę strategicznej dywersyfikacji w branży poligraficznej.

W obliczu wyzwań gospodarczych zabezpieczenie finansowania małych drukarni wymaga zróżnicowanego podejścia, skupiającego się na przykładach specyficznych dla regionu, dostosowanych do branży poligraficznej. Dostosowane strategie w ramach tradycyjnego finansowania bankowego, inicjatyw rządowych, alternatywnych źródeł, takich jak finansowanie społecznościowe i partnerstwa strategiczne, a także dywersyfikacja, stanowią plan działania dla małych drukarni. Wykorzystując te przykłady na swoją korzyść, małe drukarnie mogą nie tylko przetrwać burzę gospodarczą, ale także wyjść z niej silniejsze, bardziej odporne i dobrze przygotowane do prosperowania w obliczu przeciwności losu w dynamicznym środowisku poligraficznym.

by FESPA Staff Powrót do aktualności

Zostań członkiem FESPA, aby kontynuować czytanie

Aby przeczytać więcej i uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści na portalu Club FESPA, skontaktuj się ze swoim lokalnym stowarzyszeniem. Jeśli nie jesteś obecnym członkiem, zapytaj tutaj . Jeśli w twoim kraju nie ma stowarzyszenia FESPA, możesz dołączyć do FESPA Direct . Po zostaniu członkiem FESPA możesz uzyskać dostęp do portalu Club FESPA.

Ostatnie wiadomości

 Wszystko, co musisz wiedzieć o grafice Midjourney i AI
Porady biznesowe

Wszystko, co musisz wiedzieć o grafice Midjourney i AI

Marshall Atkinson, autor biuletynu Midjourney Experience, omawia, w jaki sposób to niesamowite narzędzie AI może uwolnić kreatywność w projektowaniu.

23-02-2024
 Mimaki i moc druku DTF
Porady biznesowe

Mimaki i moc druku DTF

Marc Verveem, menedżer produktu na region EMEA w firmie Mimaki Europe, omawia efektywność kosztową i korzyści dla zrównoważonego rozwoju wynikające z drukowania bezpośrednio na folii (DTF).

23-02-2024
Jak zintegrować sztuczną inteligencję z obsługą klienta
Poradniki

Jak zintegrować sztuczną inteligencję z obsługą klienta

Chatboty stają się coraz bardziej pomocne i wyrafinowane. Co mogą dla Ciebie zrobić i dlaczego firmy poligraficzne powinny wdrożyć ten aspekt sztucznej inteligencji skierowany do klienta?

23-02-2024
Zamknięcie granic węglowych z CBAM
Porady biznesowe

Zamknięcie granic węglowych z CBAM

Drukarnie będą musiały zwracać uwagę na przyszłe emisje i przestrzegać nowych opłat za emisję dwutlenku węgla zarówno w Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii.

23-02-2024