Cechy

Zrozumienie zrównoważonego rozwoju: poruszanie się po przepisach, logo i akredytacjach

by Steve Lister | 29.01.2024
Zrozumienie zrównoważonego rozwoju: poruszanie się po przepisach, logo i akredytacjach

Temat zrównoważonego rozwoju może być trudny w nawigacji i zrozumieniu, szczególnie w odniesieniu do ustawodawstwa, logo i akredytacji. Steve Lister podkreśla, że legislacja jako compliance będzie kluczowa w tym roku, w 2024 roku.

Poruszanie się po złożonym krajobrazie zrównoważonego rozwoju będzie miało kluczowe znaczenie dla firm poligraficznych w 2024 r. Przepisy, logo i akredytacje stanowią podstawę odpowiedzialności korporacyjnej. Niezrozumienie ich znaczenia może mieć poważne konsekwencje. Rygorystyczne przepisy środowiskowe i społeczne wymagają zgodności, a logo zrównoważonego rozwoju oznacza Twoje zobowiązania.

Bez nich przedsiębiorstwa ryzykują utratę reputacji, konsekwencje prawne i wykluczenie z lukratywnych przetargów i potencjalnych nowych rynków. Nieznajomość wpływu zrównoważonego rozwoju może prowadzić do utraty szans i zmniejszenia konkurencyjności. W erze, w której konsumenci priorytetowo traktują wybory etyczne, firmy niestosujące się do zrównoważonych praktyk tracą klientów. Aby prosperować, firmy poligraficzne muszą zrozumieć znaczenie zrównoważonego prawodawstwa, stosowania logo i akredytacji oraz płynnie zintegrować je ze swoją działalnością.

Przyjrzyjmy się zatem imperatywowi legislacyjnemu, ponieważ w 2024 r. zgodność będzie miała kluczowe znaczenie. Dawno minęły czasy, gdy zrównoważony rozwój był wyłącznie kwestią sumienia korporacji. Surowe przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i społeczeństwa wymagają obecnie przestrzegania, a nieprzestrzeganie tych zasad grozi wysokimi karami i utratą reputacji.

Na przykład w Unii Europejskiej w 2024 r. wchodzi w życie przełomowa dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), która nakłada na duże firmy obowiązek składania sprawozdań na temat ich wpływu na środowisko, odpowiedzialności społecznej i praktyk w zakresie zarządzania. Podobne ramy prawne powstają na całym świecie, co podkreśla pilną potrzebę włączenia przez przedsiębiorstwa zrównoważonego rozwoju do ich podstawowej działalności – dyrektywa w sprawie zielonych roszczeń – inicjatywa ta, która jest wciąż w fazie rozwoju, ale wygląda na to, że zostanie ostatecznie wprowadzona w marcu 2024 r., ma na celu rozprawienie się z wprowadzającymi w błąd twierdzeniami o zrównoważonym rozwoju wykonane przez firmy. Nadchodzą kolejne, takie jak ustawa o przywracaniu przyrody, inicjatywa na rzecz produktów zrównoważonych i ustawa o należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDL) oraz dyrektywa w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD), których premiera ma nastąpić w 2025 r. To tylko niektóre z unijnych przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju, a UE stale pracuje nad opracowaniem nowych polityk mających na celu ochronę środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Następnie pojawia się zagmatwany świat Sustainable-Logo. W całej branży poligraficznej coraz większy nacisk kładziony jest na przedstawianie referencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, co stawia firmy poligraficzne przed złożonym pytaniem: w jaki sposób firmy poligraficzne mogą wykazać swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój w sposób wiarygodny i skuteczny? Odpowiedź niestety nie jest tak jednoznaczna, jak umieszczenie ogólnego „zielonego” logo na materiałach marketingowych. Świat etykiet zrównoważonego rozwoju jest zagmatwany i obfituje w ponad 450 różnych etykiet na samej stronie EcolabelIndex.com. Ta obfitość opcji, choć pozornie pozytywna, stanowi główne wyzwanie dla firm poligraficznych. Wybór odpowiedniego logo może być labiryntem i obarczonym ryzykiem „ekościemowania” i dezorientacji konsumentów.

To samo dotyczy papieru, podłoży i atramentów: różnorodny charakter materiałów drukarskich dodatkowo komplikuje równanie. Różne etykiety dotyczące zrównoważonego rozwoju mogą koncentrować się na konkretnych aspektach, takich jak papier pozyskiwany w sposób zrównoważony, podczas gdy inne mogą traktować priorytetowo atramenty wodne lub wegańskie lub strategie gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. Znalezienie etykiety obejmującej całość działań firmy poligraficznej na rzecz zrównoważonego rozwoju może być nieuchwytne.

Jaka jest więc przyszłość firm poligraficznych w morzu etykiet zrównoważonego rozwoju?
Skoncentruj się na przejrzystości i wiarygodności: zamiast gonić za ogólnymi etykietami, firmy powinny nadać priorytet prawdziwym praktykom zrównoważonego rozwoju i komunikować je w przejrzysty sposób. Może to obejmować podkreślenie wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu, nowych atramentów na bazie wody lub wegańskich oraz strategii odpowiedzialnego zarządzania odpadami.

Poszukuj ukierunkowanych certyfikatów druku, badając i dopasowując logo zrównoważonego rozwoju specyficzne dla branży poligraficznej lub używanych materiałów (np. FSC dla papieru pozyskiwanego w sposób zrównoważony) może zapewnić większą wiarygodność i ukierunkowany przekaz. Współpracuj na rzecz rozwiązań ogólnobranżowych, ponieważ branża poligraficzna może odnieść korzyści ze wspólnych wysiłków na rzecz opracowania jasnych i ustandaryzowanych kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz logo.

Pamiętaj, że pojedyncze logo zrównoważonego rozwoju może nie być ostateczną odpowiedzią. Połączenie przejrzystej komunikacji na temat zrównoważonych praktyk, ukierunkowanych certyfikatów i współpracy w całej branży może pomóc firmom poligraficznym poruszać się po zagmatwanym świecie etykiet zrównoważonych i budować zaufanie wśród klientów świadomych zrównoważonego rozwoju.

Wreszcie w 2024 r. konieczne będzie dostosowanie akredytacji dla globalnych firm z branży poligraficznej i marketingowej. W roku 2024, w obliczu świadomości zrównoważonego rozwoju, globalne firmy z branży poligraficznej i marketingowej nie mogą sobie pozwolić na pozostawanie w tyle. Dostosowanie się do kluczowych praktyk zrównoważonego rozwoju głównych marek i sprzedawców detalicznych to nie tylko trend krótkoterminowy, ale obecnie stanowi imperatyw biznesowy. Wymaga to uzyskania określonych akredytacji, które weryfikują Twoje zaangażowanie w odpowiedzialność środowiskową. Oto zestawienie najbardziej poszukiwanych certyfikatów, dlaczego ich potrzebujesz i jakie przeszkody możesz napotkać na drodze do zrównoważonego rozwoju:

W akredytacjach zrównoważonego rozwoju istnieją pewne „wielkie działa” – B Corp to święty Graal zrównoważonego rozwoju, certyfikacja B Corp wykracza poza zwykły ślad środowiskowy i obejmuje etyczne praktyki pracy, zaangażowanie społeczne i ład korporacyjny. Dobra ocena w rygorystycznej ocenie wpływu B jest prestiżem i świadczy o całościowym zaangażowaniu w dobro społeczne i środowiskowe.

Następnie jest Ecovadis – platforma o złotym standardzie, która ocenia dostawców pod kątem praktyk środowiskowych, społecznych i etycznych w oparciu o 21 kryteriów CSR. Zdobycie wysokiej oceny Ecovadis pozycjonuje Cię jako odpowiedzialnego gracza w globalnym łańcuchu dostaw, otwierając drzwi do partnerstwa z markami i sprzedawcami detalicznymi zorientowanymi na zrównoważony rozwój.

Jednakże istnieją również „fundamenty”, takie jak ISO 14001, ta uznawana na całym świecie norma ustanawia ramy wdrażania Systemu Zarządzania Zrównoważonym Środowiskiem (EMS). Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 potwierdza Twoje zaangażowanie w minimalizację wpływu na środowisko, od zarządzania zasobami po redukcję odpadów.

Na tej zrównoważonej drodze pojawiają się jednak pewne wyzwania, z których pierwszym są koszty i wysiłek. Uzyskanie tych akredytacji wymaga inwestycji w procesy, gromadzenie danych i audyty.

Dla mniejszych firm początkowe obciążenie finansowe i operacyjne może być zniechęcające. Następnie następuje akceptacja wewnętrzna. Zmiana kultury firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju może stanowić wyzwanie. Zaangażowanie wszystkich działów, od zaopatrzenia po marketing, ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu. Wreszcie utrzymanie tych nowych standardów.

Po uzyskaniu certyfikatu praca się nie kończy. Ciągłe doskonalenie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane są niezbędne, aby dotrzymać kroku zmieniającym się standardom i oczekiwaniom konsumentów.

Droga do zrównoważonego rozwoju może być wyboista, ale dla globalnych firm poligraficznych i marketingowych korzyści płynące z akredytacji są niezaprzeczalne. Stawiając na pierwszym miejscu zrównoważony rozwój i zdobywając te pożądane certyfikaty, możesz dostosować się do globalnych marek i sprzedawców detalicznych, zapewnić lepszą przyszłość swojej firmie i przyczynić się do osiągnięcia kluczowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pamiętaj, że podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju jest ciągła, jest podróżą, a nie celem. Chociaż te akredytacje zapewniają cenne kamienie milowe, prawdziwym celem jest osadzenie zrównoważonych praktyk w DNA Twojej firmy. Konsekwentnie oceniając i poprawiając swój wpływ na środowisko, możesz stać się prawdziwym zrównoważonym liderem w branży poligraficznej.

Odkryj najnowsze innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju w druku na FESPA Global Print Expo 2024 , wiodącej w Europie wystawie druku i oznakowania. Odbędzie się w dniach 19–22 marca 2024 r. w RAI Amsterdam w Holandii. Zarejestruj się tutaj , aby odwiedzić i skorzystać z kodu promocyjnego FESJ408, aby uzyskać zniżkę 30 euro.

by Steve Lister Powrót do aktualności

Ostatnie wiadomości

Jak rozpocząć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju
Blog

Jak rozpocząć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju

Laurel Brunner dzieli się kilkoma podstawowymi krokami, które drukarze mogą zrobić, aby rozpocząć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju. Kroki te skupiają się na oszczędzaniu zasobów i minimalizowaniu odpadów.

30-05-2024
Jak zanieczyszczenie powietrza może wpłynąć na gospodarkę i poszczególne przedsiębiorstwa
Cechy

Jak zanieczyszczenie powietrza może wpłynąć na gospodarkę i poszczególne przedsiębiorstwa

Clare Taylor opowiada, jak skutki złej jakości powietrza mogą w rzeczywistości stać się bezpośrednim problemem biznesowym i kosztownym. Clare omawia, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza może znacząco wpłynąć na gospodarkę i poszczególne przedsiębiorstwa.

22-05-2024
Firma Mimaki Engineering wprowadza na rynek światowy przyjazne dla środowiska węglowe wkłady atramen
Cechy

Firma Mimaki Engineering wprowadza na rynek światowy przyjazne dla środowiska węglowe wkłady atramen

Firma Mimaki wprowadza na rynek światowego przemysłu poligraficznego przyjazne dla środowiska kartonowe wkłady atramentowe, znacznie ograniczając zużycie tworzyw sztucznych i poprawiając możliwość recyklingu To najnowsze rozwiązanie to kolejna inicjatywa firmy mająca na celu wsparcie drukarni w ograniczaniu ich wpływu na środowisko

21-05-2024
Heidelberg przyłącza się do inicjatywy ONZ Global Compact
Cechy

Heidelberg przyłącza się do inicjatywy ONZ Global Compact

Laurel Brunner podziela znaczenie inicjatywy ONZ Global Compact. Członkami są Mercedes-Benz, Pearson i Unilever, a Heidelberg dołączył teraz jako członek.

20-05-2024