Blog

12 krokov k vytvoreniu udržateľného podnikania z webu do tlače

by Graeme Richardson-Locke | 06.12.2023
12 krokov k vytvoreniu udržateľného podnikania z webu do tlače

Vedúci oddelenia asociácií a technický vedúci FESPA sa podelili o podrobný návod, ako začať udržateľné podnikanie v oblasti web-to-print. To ponúka lukratívnu príležitosť pre tlačiarne a poskytuje personalizované riešenia trvalo udržateľným spôsobom.

Dôvody, prečo by ste nemali ignorovať Web-to-Print vo svojom podnikaní

Je všeobecne známe, že technológia Web-to-print využíva silu internetu na poskytovanie prispôsobiteľných tlačových služieb. Tento obchodný model umožňuje zákazníkom navrhovať, objednávať a prijímať tlačené produkty priamo cez internetový obchod. Rozsah produktov siaha od personalizovaného oblečenia a doplnkov až po vlastné písacie potreby, marketingové materiály a ďalšie. Podľa respondentov FESPA Print Census 2023, 56 % grafických tlačiarní nemá v úmysle vyvíjať Web-to-Print v priebehu nasledujúcich 2 rokov. Vzhľadom na to, že Google je nový lokál, v skutočnosti nemôže byť lokálnejší, pretože nám sedí na dlani. Rozhodnutia kupujúcich získať zdroje od online poskytovateľov predstavujú výhody rýchleho spracovania v rámci širokej škály produktov, ktoré je možné tlačiť. Napríklad Printful.com teraz ponúka 300 produktov a medzi rokmi 2020 až 2021 zvýšil ich predaj o 39 % na 281 miliónov dolárov. Dosiahli to investovaním 38 miliónov dolárov do tlačových zariadení a technológií, čím sa ich celková investícia od založenia vyšplhala na 83 miliónov dolárov.

Keď si prečítate tento blog, získate predstavu o tom, čo je zahrnuté v rozvoji tohto podnikania ao navrhovanom raste trhu v najbližších rokoch. Aj keď nemáte záujem o budovanie takého rozsiahleho podnikania, existuje veľa príležitostí pre špecializované produkty a ich publikum.

Prečo je web-to-print cennou ponukou?

Rastúci dopyt po personalizácii: Rastie dopyt zákazníkov po personalizovaných produktoch. Web-to-print umožňuje prispôsobenie vo veľkom meradle a efektívne uspokojuje túto požiadavku. Predpokladá sa, že trh s webovou tlačou porastie v rokoch 2021 – 2025 o 528,71 milióna USD, pričom počas prognózovaného obdobia dosiahne CAGR 7,99 % (Výskum a trhy). Očakáva sa, že do roku 2028 porastie celosvetový trh so softvérom na požiadanie o značnú CAGR 33,5 % (Digital Journal).

Integrácia elektronického obchodu:

Integrácia služieb web-to-print s platformami elektronického obchodu, ako sú Shopify , WooCommerce a BigCommerce, zjednodušuje proces nastavenia internetového obchodu. Je to skvelé na testovanie trhu s existujúcimi poskytovateľmi pred presunom do vášho vlastného výrobného zariadenia.

Automatizácia a efektivita:

Pokročilý softvér, ako je okrem iného EnFocus Switch, automatizuje väčšinu procesov prostredníctvom API, od prijatia objednávky až po výrobu a odoslanie, čím znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje efektivitu.

Nízke riziká zásob:

Aspekt tlače na požiadanie znamená, že produkty sa vytvárajú pri príchode objednávok, čím sa výrazne znižujú riziká skladovania a náklady na skladovanie. Existuje dobre zavedený dodávateľský reťazec na druhý deň pre mnohé „prázdne“ produkty, ktoré sa majú personalizovať.

Udržateľnosť:

S rastúcim povedomím o environmentálnych problémoch môžu firmy využívajúce web na tlač využiť túto zmenu tým, že ponúkajú udržateľnejšie a ekologickejšie možnosti tlače.

Široký dosah zákazníkov:

Online charakter podnikania umožňuje globálnu zákaznícku základňu, na rozdiel od tradičných kamenných obchodov.

Identifikácia trhu a konkurencieschopnosti

Pred pretekaním vpred je dôležité pochopiť trh, ktorému chcete slúžiť. Prítomnosť gigantov ako Amazon Merch, Printful a Vistaprint znamená, že rozlišovanie vašej ponuky je životne dôležité. Dá sa to dosiahnuť zacielením na špecializované trhy, ako sú ekologické produkty, miestna hrdosť, špecifické koníčky alebo kultúrny tovar. Začiatkom je pochopenie potrieb zákazníkov v týchto oblastiach a vytvorenie jedinečnej hodnotovej ponuky (UVP).

Sprievodca krok za krokom na začatie udržateľného podnikania v oblasti web-to-print

Krok 1: Prieskum trhu a identifikácia medzery

Vykonajte dôkladný prieskum trhu s cieľom identifikovať lukratívne miesto. Zhodnoťte potreby zákazníkov, trendy na trhu a konkurenčné prostredie.

Krok 2: Obchodné plánovanie a finančná analýza

Vypracujte komplexný podnikateľský plán vrátane finančných prognóz. Tento krok zahŕňa posúdenie počiatočných nákladov, cenovej stratégie, príjmových modelov a v prípade potreby zabezpečenie financovania. Uvedomte si, že proces budovania vášho systému si bude vyžadovať značné zdroje a na riadenie cash-flow je potrebné pochopiť časový plán návratnosti investícií.

Krok 3: Výber platformy elektronického obchodu

Vyberte si platformu elektronického obchodu, ktorá je v súlade s vašimi obchodnými potrebami. Zvážte faktory, ako je škálovateľnosť, užívateľská prívetivosť a funkcie udržateľnosti.

Krok 4: Integrácia trvalo udržateľných postupov

Začleniť udržateľné postupy pri získavaní materiálov, výrobe, balení a preprave. To zahŕňa používanie ekologických materiálov, znižovanie odpadu a partnerstvo s dodávateľmi, ktorí dodržiavajú udržateľné postupy. Uistite sa, že uvádzate na trh, akým spôsobom ste znížili dopady zo strany výroby, nízkoenergetických tlačiarní, obnoviteľnej energie, nulových emisií nebezpečných chemikálií do vodného a vzdušného prostredia. Existuje mnoho oblastí, ktoré zákazníkom ukážu váš záujem a starostlivosť, no zaistia, aby výhody boli vedecky podložené. To platí, ak pracujete s partnerom alebo prostredníctvom vlastnej produkčnej stránky.

Krok 5: Testovanie trhu s etablovanými dodávateľmi

Začnite so zavedenými dodávateľmi tlače na požiadanie, aby ste pochopili dopyt na trhu a zdokonalili svoje ponuky produktov bez výrazných počiatočných investícií. Aj keď je potrebný čas na nastavenie a obmedzené rozpätia, poskytne zásadný prehľad.

Krok 6: Budovanie značky a marketing

Vytvorte si silnú identitu značky a implementujte strategický marketingový plán. Zamerajte sa na kanály digitálneho marketingu, aby ste oslovili svoje cieľové publikum. Mnohí z etablovaných dodávateľov tlače na požiadanie sa zameriavajú na zacielenie na mikroznačky prostredníctvom TikTok a Instagram, ktoré sa zameriavajú na bočný zhon alebo budovanie značky.

Krok 7: Právne aspekty a práva na používanie

Zabezpečte súlad so zákonmi o autorských právach, najmä pri riešení návrhov vytvorených zákazníkmi. Vytvorte jasnú politiku pre správu práv na používanie. Možno vás prekvapia niektoré nápady, ktoré si zákazníci želajú, aby ste si ich vytlačili! Je veľmi dôležité, aby bolo jasné, že hanlivé obrázky alebo správy nespadajú pod vaše zmluvné podmienky.

Krok 8: Nastavenie zákazníckeho servisu a skúseností

Vytvorte efektívne protokoly služieb zákazníkom so zameraním na pohotovosť a spokojnosť zákazníkov. Implementujte funkciu ukážky schválenia objednávky, aby ste minimalizovali návratnosť. Zostavte pracovný postup produktu a požiadajte rôznych kolegov, aby ho otestovali, aby sa dal vylepšiť.

Krok 9: Prechod na vlastnú výrobu (ak je to možné)

Vyhodnoťte uskutočniteľnosť zriadenia vlastného výrobného zariadenia pre väčšiu kontrolu a ziskové marže. Tento krok si vyžaduje značné investície a prevádzkové znalosti.

Krok 10: Efektívnosť prevádzky a automatizácia

Investujte do softvérových riešení na efektívne spracovanie objednávok, riadenie zásob a riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Krok 11: Škálovanie podnikania

Pravidelne vyhodnocujte výkonnosť podniku a trendy na trhu. Buďte pripravení prispôsobiť a rozšíriť svoj sortiment a výrobnú kapacitu.

Krok 12: Podávanie správ o udržateľnosti a zlepšovanie

Pravidelne merajte a oznamujte svoj vplyv na životné prostredie. Usilujte sa o neustále zlepšovanie postupov udržateľnosti.

Záver

Obchodný model web-to-print predstavuje v digitálnom veku lukratívnu príležitosť, ktorá ponúka personalizované riešenia udržateľným a efektívnym spôsobom. Nasledovaním načrtnutých krokov sa podnikatelia môžu zorientovať v zložitosti tohto trhu a založiť úspešný a udržateľný obchod s webom do tlače. Kľúčom k úspechu je pochopenie potrieb zákazníkov, využitie technológie a odhodlanie dodržiavať udržateľné postupy. Vďaka starostlivému plánovaniu a realizácii môže podnikanie v oblasti web-to-print nielen finančne získať, ale tiež pozitívne prispieva ku globálnemu tlaku na udržateľnosť životného prostredia.

by Graeme Richardson-Locke Späť na Novinky

Posledné správy

Je ESG relevantné pre malé podniky?
Vlastnosti

Je ESG relevantné pre malé podniky?

Clare Taylor popisuje, čo je ESG (environmentálne, sociálne a podnikové) a či je relevantné pre malé podniky a súvisiace schémy podávania správ.

23-02-2024
Obchodná príležitosť udržateľnejších textílií
Blog

Obchodná príležitosť udržateľnejších textílií

Giorgio Volpi, vedúci marketingu v Berger Textiles, hovorí o rôznych príležitostiach pre podniky v oblasti trvalo udržateľných textílií.

19-02-2024
Udržateľný úspech s aplikáciami na tlač interiérov
Vlastnosti

Udržateľný úspech s aplikáciami na tlač interiérov

Zatiaľ čo trh s interiérovou tlačou je oblasťou rastu už niekoľko rokov, v tomto sektore teraz rastie dopyt po udržateľnej práci. Rob Fletcher sa pozrie na niektoré nedávne príklady aplikácií šetrných k planéte a analyzuje materiály použité v týchto projektoch.

15-02-2024
FESPA Print Census: rastúce požiadavky na udržateľnosť
Blog

FESPA Print Census: rastúce požiadavky na udržateľnosť

Laurel Brunner diskutuje o dôležitosti udržateľnosti v sčítaní tlače FESPA. Všetci respondenti sa zhodli na tom, že nároky na udržateľnosť stúpajú. Súpis tlače FESPA poskytuje členom FESPA podrobný prehľad najnovších trendov v odvetví.

01-02-2024