Správy a médiá

Publikácie

Výročná správa FESPA 2018-2019

Viac informácií o činnostiach a finančných výkonoch FESPA v období od októbra 2018 do marca 2019 v dôsledku posunu vo finančnom roku firmy.

03-06-2019
Publikácie

Výročná správa FESPA 2017-2018

Viac informácií o aktivitách a finančných výsledkoch FESPA za posledný rok.

18-02-2019