Neil Felton
CEO

Neil Felton

Člen tímu
Graeme Richardson-Locke
Head of Associations & Technical Lead

Graeme Richardson-Locke

Člen tímu
Duncan MacOwan
Head of Events and Marketing

Duncan MacOwan

Člen tímu
James Ford
Vedúci predaja

James Ford

Člen tímu
Michael Ryan
Vedúci globálneho obchodného rozvoja a globálnej tlačovej výstavy

Michael Ryan

Člen tímu
Andy Fearn
Vedúci financií

Andy Fearn

Člen tímu